I VÅRT GALLERI
möter Du etablerade konstnärer som
visar intressanta utställningar.
 
 
Vi har även en särskild avdelning med
grafik, konstböcker och konsthantverk.
 
 
 
Galleriet är även platsen där det ibland
svänger av
JAZZ, VISOR OCH FOLKMUSIK.