23 MARS - 21 APRIL
ROLF BLOMQUIST
Fragment av ett konstnärskap
Målningar ● Teckningar ● Objekt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 MAJ - 2 JUNI
ÄDLA BILDER
Fotografier i gummitryck,                      
palladium och cyanotypi
 
 
                                                    ANNE-GRETHE HOLT      BENGT PERSSON
 
 
 
 
 
 
8 JUNI - 7 JULI
LIS KLÄPP
Målningar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 JULI - 11 AUG.
ARNE PERSSON
Målningar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 AUG. - 29 SEPT
GERHARD NORDSTRÖM
2 Exponeringar
Måleri • Skulptur • Objekt
 
 
 
                                                            Panoptikon:Inför döden är vi alla olika
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Från grönbete till kyldisken